Djuren

På gården finns får och hästar. Fåren är korsningar mellan Värmlandsfår och Klövsjöfår. Det är gamla svenska raser – allmogefår, eller skogsfår som de också kallas. Fåren är godmodiga, friska och ger en mjuk ull som lämpar sig både till spinning och tovning. Fåren kan vara vita, bruna, svarta eller fläckiga, alla färgvarianter förekommer.

Den lilla hästflocken består av två amerikanska Quarterston, Missy och Bella och en Irish cob, Dana. Hästarna används till ridning och ibland får Dana dra fram lite ved eller harva potatislandet. Bella är dräktig och till våren väntas gårdens första fölunge.